ARTIST STATEMENT: The Folded Universe: Portals, Spirituality, Material

Through my art I strive to explore relations between material and spirituality. I have developed a unique technique dipping cheesecloth in glue and then mounting it onto canvas. During this process, folds and structures appear, forming a relief on the surface, which I later paint. Transcendence is a recurrent theme in my work, and I often create portals in my artwork thus inviting the viewer into several dimensions of sensation and curiosity.

Two seemingly opposite subjects: quantum physics and spirituality inspire me in my work, and I am deeply fascinated by Niels Bohr’s thoughts on the behavior of atoms and particles – the tiniest components of our existence continue to challenge science just as the great cosmos does. Likewise, spirituality touches the deepest aspects of existence, our consciousness and the connection of all living beings.

My work is an invitation to discover the ambiguous space where the tangible and the intangible coexist, where science and spirituality meet. The relief created by the folded cheesecloth becomes an opening, a threshold between the known and the unknown, where new possibilities arise. In this contemplative space, you can ponder on the nature of existence, the connectedness of everything and our place in the great universe.

Cheesecloth has a delicacy and tactility, a softness which makes it possible to form organic shapes and lines.
My works appear abstract and mysterious, and the viewer is free to comprehend them for the beauty alone or to use them to launch their own inner journeys.

Through these portals, spirituality and matter merge as they reveal glimpses of a greater reality that lies beyond our everyday experiences.

 

ARTIST STATEMENT
Det foldede univers: Portaler, spiritualitet, materiale

I min kunstneriske praksis søger jeg mødet mellem materiale og spiritualitet. Jeg har udviklet en unik teknik, hvor ostelærred dyppes i lim og derefter monteres på malerlærred. I processen opstår folder og strukturer, som danner relief på fladen, som jeg senere bemaler. Transcendens er et tilbagevendende tema, og mine værker indeholder ofte portaler, som inviterer beskueren til sansning og nysgerrighed i flere dimensioner.

2 tilsyneladende modsatrettede emnefelter inspirerer mig i mit arbejde: Kvantefysik og spiritualitet. Jeg er dybt fascineret af Niels Bohrs tanker om atomer og partiklers opførsel – tilværelsens mindste bestanddele udfordrer stadig videnskaben på lige fod med det store kosmos. På samme måde berører spiritualiteten de dybeste aspekter af eksistensen, vores bevidsthed og alle væsners forbundethed.

Mine værker er en invitation til at udforske det flertydige rum, hvor det håndgribelige og det uhåndgribelige sameksisterer, hvor videnskaben og spiritualiteten mødes. Relieffet skabt af det foldede ostelærred bliver en portal, en tærskel mellem det kendte og det ukendte, hvor nye muligheder opstår. I dette kontemplative rum, kan man undre sig over eksistensens natur, altings forbundethed og vores plads i det store univers.

Ostelærred har en sarthed og taktilitet, en blødhed, som gør det muligt at danne organiske former og linier.
Værkerne fremstår abstrakte og mystiske, og man kan som beskuer tage dem til sig alene for skønheden, eller man kan bruge dem som en invitation til egne indre rejser.

Gennem disse portaler, smelter spiritualitet og materie sammen, mens de afslører glimt af en større virkelighed, som ligger bagom vores hverdagsoplevelser.