ARTIST STATEMENT
Det foldede univers: Portaler, spiritualitet, materiale
 
I min kunstneriske praksis søger jeg mødet mellem materiale og spiritualitet. Jeg har udviklet en unik teknik, hvor ostelærred dyppes i lim og derefter monteres på malerlærred. I processen opstår folder og strukturer, som danner relief på fladen, som senere bemales. Temamæssigt arbejder jeg med transcendens, og mine værker indeholder ofte portaler, som inviterer beskueren til sansning og nysgerrighed i flere dimensioner.
 
Jeg inspireres af 2 tilsyneladende modsatrettede emnefelter: Kvantefysik og spiritualitet. Jeg er dybt fascineret af Niels Bohrs tanker om atomer og partiklers opførsel – tilværelsens mindste bestanddele udfordrer stadig videnskaben på lige fod med det store kosmos. På samme måde berører spiritualiteten de dybeste aspekter af eksistensen, vores bevidsthed og alle væsners forbundethed.
 
I mine værker inviterer jeg beskueren til at udforske det flertydige rum, hvor det håndgribelige og det uhåndgribelige sameksisterer, hvor videnskaben og spiritualiteten mødes. Relieffet skabt af det foldede ostelærred bliver en portal, en tærskel mellem det kendte og det ukendte, hvor nye muligheder opstår. I dette kontemplative rum, kan man undre sig over eksistensens natur, altings forbundethed og vores plads i det store univers.
 
Ostelærred har en sarthed og taktilitet, en blødhed, som gør det muligt at danne organiske former og linier.
Værkerne fremstår abstrakte og mystiske, og man kan som beskuer tage dem til sig alene for skønheden, eller man kan bruge dem som en invitation til egne indre rejser. Gennem disse portaler, smelter spiritualitet og materie sammen, mens de afslører glimt af en større virkelighed, som ligger bagom vores hverdagsoplevelser.